O tworzeniu przymiotników z nazw miejscowych

Ignacy Stein

Poradnik Językowy 9/1902 s. 129-132
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ьsk--оvъ-ěnъ-ski-skie-ska-cki-ecki-an-eński-iński/-yński-ański-owski/-ewski-ejski-ek-ka-ice/-yce-in/-yn-ak-sk