Wacław Przemysław Turek, Słownik zapożyczeń pochodzenia arabskiego w polszczyźnie, Kraków 2001

Izabela Stąpor

Poradnik Językowy 7/2002 s. 69-71
Dział: Recenzje