Spis wyrazów i zwrotów objaśnionych w roczniku II. „Poradnika Językowego”

[Redakcja]

Poradnik Językowy 10/1902 s. 153-156