Botynki - ruskie? Cytata czy cytat?

Tadeusz Estreicher

Poradnik Językowy 1/1903 s. 14-14
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
botynki/kamaszecytata/cytat