Naganka - wyraz rosyjski?

Al. [Aleksander] Woyde

Poradnik Językowy 2/1903 s. 29-30
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
nagonka/naganka