Objaśnienie do po trochu. Wielbląd zam. wielbłąd. Rana cięta a kąsana

B. [Bohdan] Dyakowski

Poradnik Językowy 3/1903 s. 44-45
Dział: Roztrząsania