Pojęcie alternatywy a fleksja rzeczowników

Natalia Mażulis [Natalia Siudzińska]

Poradnik Językowy 8/2002 s. 19-31
Dział: Artykuły i rozprawy