W sprawie pisownik nazwisk cudzoziemskich

Leon Mańkowski, Ign. [Ignacy] Wolanowski

Poradnik Językowy 3/1903 s. 49-51
Dział: Wyrazy obce