Oskrzel, oskrzęle

B. [Bohdan] Dyakowski

Poradnik Językowy 4/1903 s. 60-61
Dział: Roztrząsania