Tadeusz Grabowski, Poezja polska po roku 1863, Kraków 1903

Jan F. Magiera

Poradnik Językowy 6/1903 s. 101-103
Dział: Pokłosie (z dzieł)