Język artystyczny, pod red. Aleksandra Wilkonia i Danuty Ostaszewskiej, Katowice 2001

Alexandra Julia Bata

Poradnik Językowy 8/2002 s. 68-70
Dział: Recenzje