Edward Polański, Piotr Żmigrodzki, Leksykon ortograficzny, Warszawa 2001

Małgorzata Kita

Poradnik Językowy 8/2002 s. 70-72
Dział: Recenzje