Peryfrazy w naszym życiu

Mirosław Bańko

Poradnik Językowy 9/2002 s. 3-23
Dział: Artykuły i rozprawy