Mirosław Skarżyński, Słownik przypomnień gramatycznych, Kraków 2000

Hanna Jadacka

Poradnik Językowy 2/2001 s. 59-62
Dział: Recenzje