Gdy milczenie jest mową... — kilka uwag o pojęciu milczenia w języku potocznym i w poezji Jana Twardowskiego

Jolanta Kowalewska-Dąbrowska

Poradnik Językowy 9/2002 s. 24-38
Dział: Artykuły i rozprawy