Paralelizm składniowy jako wskaźnik perswazji w prozie kaznodziejskiej (na materiale kazań okresu oświecenia)

Grzegorz Majkowski

Poradnik Językowy 9/2002 s. 39-52
Dział: Artykuły i rozprawy