O pewnej specyficznej funkcji słów weź i weźcie w mowie potocznej

Anna Śledź

Poradnik Językowy 7/2001 s. 18-22
Dział: Artykuły i rozprawy