Uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Kultury Języka z dn. 17.11.2001 roku

Poradnik Językowy 2/2002 s. 59-61
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki