Teresa Skublanka, Podstawy analizy stylistycznej. Rozważania o metodzie, Lublin 2001

Edyta Bańkowska

Poradnik Językowy 3/2002 s. 61-63
Dział: Recenzje