Bogusław Kreja, Mówię więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, Gdańsk 2001

Agata Płotczyk

Poradnik Językowy 3/2002 s. 64-65
Dział: Recenzje