Jolanta Maćkiewicz, Słowo o słowie. Potoczna wiedza o języku, Gdańsk 1999

Anna Starzec

Poradnik Językowy 3/2002 s. 65-70
Dział: Recenzje