Odpowiedź PWN na list otwarty opublikowany w numerze 5/2002 „Poradnika językowego”

Elżbieta Sobol

Poradnik Językowy 10/2002 s. 61-62
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki