Współczesne kognitywistyczne ujęcia znaczenia a koncepcja języka Witolda Doroszewskiego

Renata Grzegorczykowa

Poradnik Językowy 1/2000 s. 8-13
Dział: Artykuły i rozprawy