Udział słownictwa XIX-wiecznego w Słowniku języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego

Barbara Bartnicka

Poradnik Językowy 1/2000 s. 18-23
Dział: Artykuły i rozprawy