III Forum Kultury Słowa (w Białymstoku) [30 IX - 2 X 1999]

Monika Olejniczak, Ewa Rudnicka, Magdalena Sadecka-Makaruk

Poradnik Językowy 1/2000 s. 43-51
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki