O współistnieniu nazw uwag kilka 1. Jagiellonowie — Jagiełłowie, 2. petrochemia — naftochemia

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 1/2000 s. 52-54
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów