Komunikat Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

Jadwiga Puzynina, Walery Pisarek

Poradnik Językowy 1/2000 s. 55-55
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk