Wspomnienie o śp. Józefie Bubaku (22 I 1934 - 9 III 1999)

Aleksandra Cieślikowa

Poradnik Językowy 2/2000 s. 1-2
Dział: Wspomnienia, jubileusze