Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, Język polski, kształcenie językowe. Rozwinąć skrzydła, Warszawa 2000

Magdalena Trysińska

Poradnik Językowy 9/2002 s. 79-81
Dział: Recenzje