Konceptualizacja pojęcia prawo w dobie oświecenia (na materiale Listów patriotycznych Józefa Wybickiego)

Irena Szczepankowska

Poradnik Językowy 2/2000 s. 3-16
Dział: Artykuły i rozprawy