Elementy anglojęzyczne w tekstach medycznych (na podstawie tekstów z dziedziny immunologii opublikowanych w miesięczniku "Problemy")

Mariusz Górnicz

Poradnik Językowy 2/2000 s. 17-26
Dział: Artykuły i rozprawy