Wstępna analiza polskich gniazd słowotwórczych z centrum czasownikowym (cz. II)

Małgorzata Białoskurska

Poradnik Językowy 2/2000 s. 38-48
Dział: Artykuły i rozprawy