Żywe metafory w języku dzisiejszej prasy (cz. I)

Małgorzata Choromańska

Poradnik Językowy 2/2000 s. 49-61
Dział: Artykuły i rozprawy