Jeszcze o pożyczce słow. *materica w gwarach niemieckich

Janusz Siatkowski

Poradnik Językowy 2/2000 s. 62-63
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki