Bożena Żmigrodzka, Testament jako gatunek tekstu, Katowice 1997

Bożena Witosz

Poradnik Językowy 2/2000 s. 67-69
Dział: Recenzje