Igor Burkhanov, Lexicography. A dictionary of basic terminology, Rzeszów 1998

Piotr Żmigrodzki

Poradnik Językowy 2/2000 s. 70-73
Dział: Recenzje