Jeszcze o najnowszych zapożyczeniach angielskich w języku polskim

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Poradnik Językowy 2/2000 s. 74-76
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów