Wiaczesław Werenicz (12.03.1924-28.08.1999)

Janusz Rieger

Poradnik Językowy 3/2000 s. 1-3
Dział: Wspomnienia, jubileusze