Żywe metafory w języku dzisiejszej prasy (cz. II)

Małgorzata Choromańska

Poradnik Językowy 3/2000 s. 27-37
Dział: Artykuły i rozprawy