Bogdan Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, Wrocław 1999

Joanna Gorzelana

Poradnik Językowy 3/2000 s. 51-52
Dział: Recenzje