Jerzy Podracki (red.), Szkolny słownik nauki o języku, Warszawa 1998

Monika Olejniczak

Poradnik Językowy 3/2000 s. 52-55
Dział: Recenzje