Pomysł projektu

Monika Zaśko-Zielińska

Poradnik Językowy 9/2002 s. 86-88
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
projekt