Władysław Sędzik, Prasłowiańska terminologia rolnicza. Rośliny uprawne. Użytki rolne, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977

Justyna Garczyńska

Poradnik Językowy 3/2000 s. 55-58
Dział: Recenzje