Tekst pisany w ustnej realizacji (na przykładzie radiowych audycji dla dzieci i młodzieży)

Barbara Boniecka

Poradnik Językowy 4/2000 s. 12-30
Dział: Artykuły i rozprawy