Przejawy normy kulturowej w językowym obrazie interakcji

Elżbieta Kuryło, Krystyna Urban

Poradnik Językowy 4/2000 s. 31-39
Dział: Artykuły i rozprawy