Muzyka, poetyka i stylistyka. Nazwy muzyczne w tytułach wierszy młodopolskich i ich wpływ na językową organizację tekstu

Ewa Biłas

Poradnik Językowy 4/2000 s. 41-49
Dział: Artykuły i rozprawy