Problem analizy frazeologii socjolektalnej (na przykładzie socjolektu kulturystów nieprofesjonalnych)

Tomasz Piekot

Poradnik Językowy 4/2000 s. 50-56
Dział: Artykuły i rozprawy