O praktycznym wykorzystaniu internetu w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Ewa Małachowska-Pasek

Poradnik Językowy 4/2000 s. 57-62
Dział: Język polski za granicą