Funkcje powtórzeń w powieści Pod Mocnym Aniołem Jerzego Pilcha

Artur Rejter

Poradnik Językowy 10/2002 s. 3-12
Dział: Artykuły i rozprawy