Viro Doctissimo Optime Merito. Prace ofiarowane Profesorowi Zenonowi Sobierajskiemu w 80. rocznicę urodzin, pod red. H. Nowaka, Poznań 1999

Justyna Garczyńska

Poradnik Językowy 4/2000 s. 63-66
Dział: Recenzje